Hotell Slussen

Gamla stan

Gamla stan

Gamla stan

Stadsdelen Gamla stan i Stockholm hette fram tills år 1980 Staden mellan broarna och kan sägas vara Stockholms historiska centrum som är uppbyggt på Stadsholmen.

Helgeandsholmen och Strömsborg tillhör också stadsdelen Gamla stan. Ibland räknas även Riddarholmen som en del av Gamla stan, men den utgör en egen stadsdel.

Under många hundra år var Gamla stan den egentliga staden. Stadsdelen bildades officiellt 1926 och hade år 2006 kring 3 000 invånare. Gamla stan tillhör Södermalms stadsdelsområde och har en yta av 36 hektar. På Gamla stans norra spets återfinns Stockholms slott.

gamlastan